Space Cord

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi.

Di chuyển chuột để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi. Nó có thể bắt đầu chậm, nhưng bạn sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng ngay lập tức!

4.7 Rating Star
16,195
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi.

Di chuyển chuột để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi. Nó có thể bắt đầu chậm, nhưng bạn sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng ngay lập tức!

4.7 Rating Star
16,195
Phiếu bầu