Spin Soccer 3

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để xoay bệ theo chiều kim đồng hồ và nhấn vào bên trái màn hình để xoay bệ ngược chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lưới một cách an toàn!

Coi chừng chướng ngại vật: gai đỏ sẽ luôn ở trên mặt đất. Tuy nhiên, gai xanh sẽ chỉ ở trên mặt đất trong vài giây. Sau khi các gai màu xanh lam rung chuyển, chúng sẽ hạ xuống đất và sau đó bật lên trở lại vài giây sau đó.

GỢI Ý: Ở một số cấp độ, bạn có thể phải xoay các bệ vài lần để đưa bóng đến đích.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để xoay các nền tảng. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lưới một cách an toàn!

Coi chừng chướng ngại vật: gai đỏ sẽ luôn ở trên mặt đất. Tuy nhiên, gai xanh sẽ chỉ ở trên mặt đất trong vài giây. Sau khi các gai màu xanh lam rung chuyển, chúng sẽ hạ xuống đất và sau đó bật lên trở lại vài giây sau đó.

GỢI Ý: Ở một số cấp độ, bạn có thể phải xoay các bệ vài lần để đưa bóng đến đích.

4.6 Rating Star
18,648
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để xoay bệ theo chiều kim đồng hồ và nhấn vào bên trái màn hình để xoay bệ ngược chiều kim đồng hồ. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lưới một cách an toàn!

Coi chừng chướng ngại vật: gai đỏ sẽ luôn ở trên mặt đất. Tuy nhiên, gai xanh sẽ chỉ ở trên mặt đất trong vài giây. Sau khi các gai màu xanh lam rung chuyển, chúng sẽ hạ xuống đất và sau đó bật lên trở lại vài giây sau đó.

GỢI Ý: Ở một số cấp độ, bạn có thể phải xoay các bệ vài lần để đưa bóng đến đích.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để xoay các nền tảng. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lưới một cách an toàn!

Coi chừng chướng ngại vật: gai đỏ sẽ luôn ở trên mặt đất. Tuy nhiên, gai xanh sẽ chỉ ở trên mặt đất trong vài giây. Sau khi các gai màu xanh lam rung chuyển, chúng sẽ hạ xuống đất và sau đó bật lên trở lại vài giây sau đó.

GỢI Ý: Ở một số cấp độ, bạn có thể phải xoay các bệ vài lần để đưa bóng đến đích.

4.6 Rating Star
18,648
Phiếu bầu