SquareX

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Lên, W hoặc Space khi đang ở trên không để nhảy đôi.

Mục tiêu của bạn là đi đến lối ra ở mỗi cấp độ! Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng như vậy: một số điều khiển của bạn sẽ ngoại tuyến! Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần sử dụng các điều khiển còn lại của mình để tồn tại cho đến khi chúng quay trở lại. Hãy chắc chắn để tránh tia laser và kẻ thù.

Khi khả năng điều khiển của bạn trở lại, bạn sẽ cần tìm đường đến lối ra một cách an toàn. GỢI Ý: Lối ra gần nhất có thể ở phía sau bạn.

Một điểm mấu chốt của SquareX là hãy kiên nhẫn với từng chuyển động của bạn. Thời gian là cực kỳ quan trọng trong trò chơi platformer vui nhộn này. Người chơi thường bị mất một số quyền điều khiển trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc hiểu cách trì hoãn đồng hồ là rất quan trọng.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Lên, W hoặc Space khi đang ở trên không để nhảy đôi.

Mục tiêu của bạn trong SquareX là đi đến lối ra ở mỗi cấp độ! Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng như vậy: một số điều khiển của bạn sẽ ngoại tuyến! Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần sử dụng các điều khiển còn lại của mình để tồn tại cho đến khi chúng quay trở lại. Hãy chắc chắn để tránh tia laser và kẻ thù.

Khi khả năng điều khiển của bạn trở lại, bạn sẽ cần tìm đường đến lối ra một cách an toàn. GỢI Ý: Lối ra gần nhất có thể ở phía sau bạn

Một điểm mấu chốt của SquareX là hãy kiên nhẫn với từng chuyển động của bạn. Thời gian là cực kỳ quan trọng trong trò chơi platformer vui nhộn này. Người chơi thường bị mất một số quyền điều khiển trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc hiểu cách trì hoãn đồng hồ là rất quan trọng.

4.1 Rating Star
11,003
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Lên, W hoặc Space khi đang ở trên không để nhảy đôi.

Mục tiêu của bạn là đi đến lối ra ở mỗi cấp độ! Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng như vậy: một số điều khiển của bạn sẽ ngoại tuyến! Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần sử dụng các điều khiển còn lại của mình để tồn tại cho đến khi chúng quay trở lại. Hãy chắc chắn để tránh tia laser và kẻ thù.

Khi khả năng điều khiển của bạn trở lại, bạn sẽ cần tìm đường đến lối ra một cách an toàn. GỢI Ý: Lối ra gần nhất có thể ở phía sau bạn.

Một điểm mấu chốt của SquareX là hãy kiên nhẫn với từng chuyển động của bạn. Thời gian là cực kỳ quan trọng trong trò chơi platformer vui nhộn này. Người chơi thường bị mất một số quyền điều khiển trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc hiểu cách trì hoãn đồng hồ là rất quan trọng.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Lên, W hoặc Space khi đang ở trên không để nhảy đôi.

Mục tiêu của bạn trong SquareX là đi đến lối ra ở mỗi cấp độ! Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng như vậy: một số điều khiển của bạn sẽ ngoại tuyến! Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần sử dụng các điều khiển còn lại của mình để tồn tại cho đến khi chúng quay trở lại. Hãy chắc chắn để tránh tia laser và kẻ thù.

Khi khả năng điều khiển của bạn trở lại, bạn sẽ cần tìm đường đến lối ra một cách an toàn. GỢI Ý: Lối ra gần nhất có thể ở phía sau bạn

Một điểm mấu chốt của SquareX là hãy kiên nhẫn với từng chuyển động của bạn. Thời gian là cực kỳ quan trọng trong trò chơi platformer vui nhộn này. Người chơi thường bị mất một số quyền điều khiển trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc hiểu cách trì hoãn đồng hồ là rất quan trọng.

4.1 Rating Star
11,003
Phiếu bầu