Stargrove Scramble

Stargrove Scramble Instructions

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím cách, LÊN hoặc W để nhảy. Nhấn X hoặc SHIFT để lấy một quả trứng trên mặt đất. Sau đó nhấn X hoặc SHIFT một lần nữa để ném nó. Bạn chỉ có một số lượng trứng hạn chế, nhưng bạn có thể nhận được nhiều hơn bằng cách thu thập kẹo.

Có tất cả các loại tiền thưởng để tìm thấy trong rừng. Lấy tất cả các ngôi sao để có được một lá chắn bong bóng. Bạn cũng có thể nhận được những quả trứng đặc biệt với sức mạnh tiền thưởng. Khám phá từng cấp độ của Stargrove Scramble để tìm ra tất cả bí mật.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím cách, LÊN hoặc W để nhảy. Nhấn X hoặc SHIFT để lấy một quả trứng trên mặt đất. Sau đó nhấn X hoặc SHIFT một lần nữa để ném nó. Bạn chỉ có một số lượng trứng hạn chế, nhưng bạn có thể nhận được nhiều hơn bằng cách thu thập kẹo.

Có tất cả các loại tiền thưởng để tìm thấy trong rừng. Lấy tất cả các ngôi sao để có được một lá chắn bong bóng. Bạn cũng có thể nhận được những quả trứng đặc biệt với sức mạnh tiền thưởng. Khám phá từng cấp độ của Stargrove Scramble để tìm ra tất cả bí mật.

4.8 Rating Star
6,647
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Stargrove Scramble Instructions

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím cách, LÊN hoặc W để nhảy. Nhấn X hoặc SHIFT để lấy một quả trứng trên mặt đất. Sau đó nhấn X hoặc SHIFT một lần nữa để ném nó. Bạn chỉ có một số lượng trứng hạn chế, nhưng bạn có thể nhận được nhiều hơn bằng cách thu thập kẹo.

Có tất cả các loại tiền thưởng để tìm thấy trong rừng. Lấy tất cả các ngôi sao để có được một lá chắn bong bóng. Bạn cũng có thể nhận được những quả trứng đặc biệt với sức mạnh tiền thưởng. Khám phá từng cấp độ của Stargrove Scramble để tìm ra tất cả bí mật.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím cách, LÊN hoặc W để nhảy. Nhấn X hoặc SHIFT để lấy một quả trứng trên mặt đất. Sau đó nhấn X hoặc SHIFT một lần nữa để ném nó. Bạn chỉ có một số lượng trứng hạn chế, nhưng bạn có thể nhận được nhiều hơn bằng cách thu thập kẹo.

Có tất cả các loại tiền thưởng để tìm thấy trong rừng. Lấy tất cả các ngôi sao để có được một lá chắn bong bóng. Bạn cũng có thể nhận được những quả trứng đặc biệt với sức mạnh tiền thưởng. Khám phá từng cấp độ của Stargrove Scramble để tìm ra tất cả bí mật.

4.8 Rating Star
6,647
Phiếu bầu