Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Super Santa Kicker

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 25, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(35,145 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2011

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đá ông già Noel. Chạm xa hơn để có cú đá mạnh hơn. Vượt qua các chướng ngại vật và vào ống khói để chuyển quà!

Hohoho! Đã đến lúc giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 25, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(35,145 Phiếu bầu)
Release :
Dec 06, 2011

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đá ông già Noel. Chạm xa hơn để có cú đá mạnh hơn. Vượt qua các chướng ngại vật và vào ống khói để chuyển quà!

Hohoho! Đã đến lúc giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

4.7 Rating Star
35,145
Phiếu bầu