Swipepi

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái và phải để di chuyển đèn dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là lấp đầy lưới bằng màu sắc!

Nếu bạn cần hoàn tác chuyển động cuối cùng của mình, hãy nhấn vào mũi tên quay ngược lại. Nếu bạn cần đặt lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn vào nút đặt lại. Nếu bạn cần một gợi ý về cách giải câu đố, hãy nhấn vào nút bóng đèn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ánh sáng dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là lấp đầy lưới bằng màu sắc! Khi bạn giải xong một câu đố, hãy nhấp vào phím mũi tên phải để chuyển sang câu đố tiếp theo.

Nếu bạn cần hoàn tác chuyển động cuối cùng của mình, hãy nhấn phím U. Nếu bạn cần đặt lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn phím R.

4.2 Rating Star
3,015
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái và phải để di chuyển đèn dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là lấp đầy lưới bằng màu sắc!

Nếu bạn cần hoàn tác chuyển động cuối cùng của mình, hãy nhấn vào mũi tên quay ngược lại. Nếu bạn cần đặt lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn vào nút đặt lại. Nếu bạn cần một gợi ý về cách giải câu đố, hãy nhấn vào nút bóng đèn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ánh sáng dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là lấp đầy lưới bằng màu sắc! Khi bạn giải xong một câu đố, hãy nhấp vào phím mũi tên phải để chuyển sang câu đố tiếp theo.

Nếu bạn cần hoàn tác chuyển động cuối cùng của mình, hãy nhấn phím U. Nếu bạn cần đặt lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn phím R.

4.2 Rating Star
3,015
Phiếu bầu