Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Floor Is the Surface of the Sun

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(3,967 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Release:
Jul 10, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy các bộ phận của tàu vũ trụ và quay trở lại chùm không gian một cách an toàn. Bấm vào một gạch để đặt một khối nhảy. Nhấp chuột phải để loại bỏ một. Kéo chuột để xoay các khối nhảy. Xây dựng đường dẫn đến các bộ phận tàu vũ trụ của bạn và quay trở lại chùm tia bằng cách sử dụng càng ít khối càng tốt!

Mục tiêu của bạn là lấy các bộ phận của tàu vũ trụ và quay trở lại chùm không gian một cách an toàn. Bấm vào một gạch để đặt một khối nhảy. Nhấp chuột phải để loại bỏ một. Kéo chuột để xoay các khối nhảy. Xây dựng đường dẫn đến các bộ phận tàu vũ trụ của bạn và quay trở lại chùm tia bằng cách sử dụng càng ít khối càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(3,967 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Release:
Jul 10, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy các bộ phận của tàu vũ trụ và quay trở lại chùm không gian một cách an toàn. Bấm vào một gạch để đặt một khối nhảy. Nhấp chuột phải để loại bỏ một. Kéo chuột để xoay các khối nhảy. Xây dựng đường dẫn đến các bộ phận tàu vũ trụ của bạn và quay trở lại chùm tia bằng cách sử dụng càng ít khối càng tốt!

Mục tiêu của bạn là lấy các bộ phận của tàu vũ trụ và quay trở lại chùm không gian một cách an toàn. Bấm vào một gạch để đặt một khối nhảy. Nhấp chuột phải để loại bỏ một. Kéo chuột để xoay các khối nhảy. Xây dựng đường dẫn đến các bộ phận tàu vũ trụ của bạn và quay trở lại chùm tia bằng cách sử dụng càng ít khối càng tốt!

3.1 Rating Star
3,967
Phiếu bầu