Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Waty

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(552 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2019

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây. Một số gạch có chức năng đặc biệt. Những cái có 2 vòng tròn trên chúng cần được di chuyển qua hai lần để trồng thành bụi.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(552 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2019

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đi qua từng viên gạch có hình tròn trên đó để trồng một bụi cây. Một số gạch có chức năng đặc biệt. Những cái có 2 vòng tròn trên chúng cần được di chuyển qua hai lần để trồng thành bụi.

3.8 Rating Star
552
Phiếu bầu