Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Last Rabbit

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(2,145 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Aug 25, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hạ được một con thỏ. Kéo một con thỏ để di chuyển nó. Nhảy một con thỏ qua con khác để làm cho nó biến mất.

Mục tiêu của bạn là hạ được một con thỏ. Nhấp và kéo một con thỏ để di chuyển nó. Nhảy một con thỏ qua con khác để làm cho nó biến mất.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(2,145 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Aug 25, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hạ được một con thỏ. Kéo một con thỏ để di chuyển nó. Nhảy một con thỏ qua con khác để làm cho nó biến mất.

Mục tiêu của bạn là hạ được một con thỏ. Nhấp và kéo một con thỏ để di chuyển nó. Nhảy một con thỏ qua con khác để làm cho nó biến mất.

3.1 Rating Star
2,145
Phiếu bầu