Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wudywurm

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,331 Phiếu bầu)
Release :
May 27, 2014

Hướng dẫn

Kéo đầu của Wudywurm xung quanh màn hình trò chơi. Mục tiêu là tạo ra các nhóm cùng màu để khiến chúng biến mất.

Dừng Wudywurm khi bạn đã sẵn sàng thành lập một nhóm. Đưa Wudywurm qua một màu để lấy nó và kéo nó theo bạn.

Kéo đầu của Wudywurm xung quanh màn hình trò chơi. Mục tiêu là tạo ra các nhóm cùng màu để khiến chúng biến mất.

Dừng Wudywurm khi bạn đã sẵn sàng thành lập một nhóm. Đưa Wudywurm qua một màu để lấy nó và kéo nó theo bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,331 Phiếu bầu)
Release :
May 27, 2014

Hướng dẫn

Kéo đầu của Wudywurm xung quanh màn hình trò chơi. Mục tiêu là tạo ra các nhóm cùng màu để khiến chúng biến mất.

Dừng Wudywurm khi bạn đã sẵn sàng thành lập một nhóm. Đưa Wudywurm qua một màu để lấy nó và kéo nó theo bạn.

Kéo đầu của Wudywurm xung quanh màn hình trò chơi. Mục tiêu là tạo ra các nhóm cùng màu để khiến chúng biến mất.

Dừng Wudywurm khi bạn đã sẵn sàng thành lập một nhóm. Đưa Wudywurm qua một màu để lấy nó và kéo nó theo bạn.

3.4 Rating Star
1,331
Phiếu bầu