Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Zippy Boxes

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(2,521 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 27, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Bấm vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(2,521 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 27, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Bấm vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

2.4 Rating Star
2,521
Phiếu bầu