Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Lawn Mower Puzzle

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(243 Phiếu bầu)
Release :
Jun 09, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào bất kỳ ô nào trong cùng hàng hoặc cột với máy cắt cỏ để cắt cỏ. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn cũng có thể Nhấp chuột trái vào ô trong hàng hoặc cột của mình để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào ô bạn đã cắt để hoàn tác di chuyển của mình. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(243 Phiếu bầu)
Release :
Jun 09, 2023

Hướng dẫn

Chạm vào bất kỳ ô nào trong cùng hàng hoặc cột với máy cắt cỏ để cắt cỏ. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn cũng có thể Nhấp chuột trái vào ô trong hàng hoặc cột của mình để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào ô bạn đã cắt để hoàn tác di chuyển của mình. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

3.8 Rating Star
243
Phiếu bầu