Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tower Tops

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(412 Phiếu bầu)
Release :
Feb 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy tất cả các chìa khóa, sau đó lên thang. Hầu hết các viên gạch sẽ để lại dấu chân khi bạn đi qua chúng và bạn không thể đi qua lại.

Một số ô có dấu chấm trên đó, nghĩa là bạn có thể vượt qua chúng nhiều lần.

Một số gạch chứa một số. Kẻ thù sẽ xuất hiện trên ô đó sau nhiều lần di chuyển.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy tất cả các chìa khóa, sau đó lên thang. Hầu hết các viên gạch sẽ để lại dấu chân khi bạn đi qua chúng và bạn không thể đi qua lại.

Một số ô có dấu chấm trên đó, nghĩa là bạn có thể vượt qua chúng nhiều lần.

Một số gạch chứa một số. Kẻ thù sẽ xuất hiện trên ô đó sau nhiều lần di chuyển.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(412 Phiếu bầu)
Release :
Feb 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy tất cả các chìa khóa, sau đó lên thang. Hầu hết các viên gạch sẽ để lại dấu chân khi bạn đi qua chúng và bạn không thể đi qua lại.

Một số ô có dấu chấm trên đó, nghĩa là bạn có thể vượt qua chúng nhiều lần.

Một số gạch chứa một số. Kẻ thù sẽ xuất hiện trên ô đó sau nhiều lần di chuyển.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy tất cả các chìa khóa, sau đó lên thang. Hầu hết các viên gạch sẽ để lại dấu chân khi bạn đi qua chúng và bạn không thể đi qua lại.

Một số ô có dấu chấm trên đó, nghĩa là bạn có thể vượt qua chúng nhiều lần.

Một số gạch chứa một số. Kẻ thù sẽ xuất hiện trên ô đó sau nhiều lần di chuyển.

3.5 Rating Star
412
Phiếu bầu