Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Sequence

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,511 Phiếu bầu)
Release :
Jan 25, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển các khối theo đúng thứ tự ở cuối màn hình. Nhấp và kéo chúng vào vị trí.

Sử dụng chuột để di chuyển các khối theo đúng thứ tự ở cuối màn hình. Nhấp và kéo chúng vào vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,511 Phiếu bầu)
Release :
Jan 25, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển các khối theo đúng thứ tự ở cuối màn hình. Nhấp và kéo chúng vào vị trí.

Sử dụng chuột để di chuyển các khối theo đúng thứ tự ở cuối màn hình. Nhấp và kéo chúng vào vị trí.

3.4 Rating Star
1,511
Phiếu bầu