The Sun for the Vampire 2

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để đến tháp phù thủy. Bạn có thể tìm thấy đồng xu ở mỗi cấp độ không?

4.5 Rating Star
45,820
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để đến tháp phù thủy. Bạn có thể tìm thấy đồng xu ở mỗi cấp độ không?

4.5 Rating Star
45,820
Phiếu bầu