Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

UFO Blocks

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,529 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 18, 2024
Giải phóng:
Jul 01, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn X hoặc Z để lấy một khối và nhấn vào các Nút mũi tên trên màn hình để di chuyển UFO. Khi bạn đã sẵn sàng đặt khối xuống, hãy nhấn lại vào X hoặc Z. Mục tiêu của bạn là xếp chồng hoặc sắp xếp ba khối cùng màu trở lên! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.

Có ba chế độ khác nhau để chơi Khối UFO:

 • Vô tận: Ghép càng nhiều càng tốt trước khi các khối đạt đến đỉnh. Một hàng khối mới sẽ xuất hiện cứ sau vài giây
 • Sprint: Ghi điểm nhanh nhất có thể để đạt 100%. Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.
 • Zen: Không giới hạn thời gian, không cần điểm số, chỉ cần vui vẻ và thư giãn! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.

Nhấn X hoặc Z để lấy một khối và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển UFO. Khi bạn đã sẵn sàng đặt khối xuống, hãy nhấn lại X hoặc Z. Mục tiêu của bạn là xếp chồng hoặc sắp xếp ba khối cùng màu trở lên! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.

Có ba chế độ khác nhau để chơi Khối UFO:

 • Vô tận: Ghép càng nhiều càng tốt trước khi các khối đạt đến đỉnh. Một hàng khối mới sẽ xuất hiện cứ sau vài giây
 • Sprint: Ghi điểm nhanh nhất có thể để đạt 100%. Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.
 • Zen: Không giới hạn thời gian, không cần điểm số, chỉ cần vui vẻ và thư giãn! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,529 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 18, 2024
Giải phóng:
Jul 01, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn X hoặc Z để lấy một khối và nhấn vào các Nút mũi tên trên màn hình để di chuyển UFO. Khi bạn đã sẵn sàng đặt khối xuống, hãy nhấn lại vào X hoặc Z. Mục tiêu của bạn là xếp chồng hoặc sắp xếp ba khối cùng màu trở lên! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.

Có ba chế độ khác nhau để chơi Khối UFO:

 • Vô tận: Ghép càng nhiều càng tốt trước khi các khối đạt đến đỉnh. Một hàng khối mới sẽ xuất hiện cứ sau vài giây
 • Sprint: Ghi điểm nhanh nhất có thể để đạt 100%. Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.
 • Zen: Không giới hạn thời gian, không cần điểm số, chỉ cần vui vẻ và thư giãn! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn vào Mũi tên xuống.

Nhấn X hoặc Z để lấy một khối và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển UFO. Khi bạn đã sẵn sàng đặt khối xuống, hãy nhấn lại X hoặc Z. Mục tiêu của bạn là xếp chồng hoặc sắp xếp ba khối cùng màu trở lên! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.

Có ba chế độ khác nhau để chơi Khối UFO:

 • Vô tận: Ghép càng nhiều càng tốt trước khi các khối đạt đến đỉnh. Một hàng khối mới sẽ xuất hiện cứ sau vài giây
 • Sprint: Ghi điểm nhanh nhất có thể để đạt 100%. Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.
 • Zen: Không giới hạn thời gian, không cần điểm số, chỉ cần vui vẻ và thư giãn! Khi bạn cần một hàng mới, hãy nhấn Mũi tên xuống.
3.4 Rating Star
1,529
Phiếu bầu