Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unfreeze Me

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,694 Phiếu bầu)
Release :
Jun 13, 2013

Hướng dẫn

Một con quái vật đóng băng những con chim trong hang của nó. Giúp họ có được đi! Sử dụng nước để rã đông những con chim.

Nhấn và giữ chuột vào chai nước để nước ấm đập vào đá làm tan băng và thả chú chim ra ngoài.

Một con quái vật đóng băng những con chim trong hang của nó. Giúp họ có được đi! Sử dụng nước để rã đông những con chim.

Nhấn và giữ chuột vào chai nước để nước ấm đập vào đá làm tan băng và thả chú chim ra ngoài.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,694 Phiếu bầu)
Release :
Jun 13, 2013

Hướng dẫn

Một con quái vật đóng băng những con chim trong hang của nó. Giúp họ có được đi! Sử dụng nước để rã đông những con chim.

Nhấn và giữ chuột vào chai nước để nước ấm đập vào đá làm tan băng và thả chú chim ra ngoài.

Một con quái vật đóng băng những con chim trong hang của nó. Giúp họ có được đi! Sử dụng nước để rã đông những con chim.

Nhấn và giữ chuột vào chai nước để nước ấm đập vào đá làm tan băng và thả chú chim ra ngoài.

4.1 Rating Star
2,694
Phiếu bầu