Wheely 2

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

4.7 Rating Star
15,110
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

Sử dụng chuột của bạn để nhấn các nút, lật công tắc và tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi cấp độ và đến được với bạn gái của anh ấy.

4.7 Rating Star
15,110
Phiếu bầu