Worm

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

4.3 Rating Star
324
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

4.3 Rating Star
324
Phiếu bầu