Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Yu Jammin

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(8,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
Sep 27, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đầu tiên, nhấp vào mũi tên để chọn một nhạc cụ. Sau đó nhấp vào một trong các hình bầu dục để đặt nó phát một nốt nhạc. Bạn gặp khó khăn khi tạo nhịp? Hãy thử sử dụng các cài đặt trước ở bên phải để nhanh chóng điền vào nhịp điệu. Bạn cũng có thể kéo các hình bầu dục để thay đổi cao độ của từng nốt.

Bản nhạc của bạn có thể có tối đa năm nhạc cụ, mỗi nhạc cụ có giai điệu riêng. Khi bạn đã thiết lập năm nhạc cụ, hãy nhấp vào đĩa CD đang quay để nghe phần trình diễn bài hát của bạn! Tiếp tục làm việc với người đứng đầu bảng xếp hạng của bạn cho đến khi bạn hài lòng với nó.

Đầu tiên, nhấp vào mũi tên để chọn một nhạc cụ. Sau đó nhấp vào một trong các hình bầu dục để đặt nó phát một nốt nhạc. Bạn gặp khó khăn khi tạo nhịp? Hãy thử sử dụng các cài đặt trước ở bên phải để nhanh chóng điền vào nhịp điệu. Bạn cũng có thể kéo các hình bầu dục để thay đổi cao độ của từng nốt.

Bản nhạc của bạn có thể có tối đa năm nhạc cụ, mỗi nhạc cụ có giai điệu riêng. Khi bạn đã thiết lập năm nhạc cụ, hãy nhấp vào đĩa CD đang quay để nghe phần trình diễn bài hát của bạn! Tiếp tục làm việc với người đứng đầu bảng xếp hạng của bạn cho đến khi bạn hài lòng với nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(8,730 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
Sep 27, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đầu tiên, nhấp vào mũi tên để chọn một nhạc cụ. Sau đó nhấp vào một trong các hình bầu dục để đặt nó phát một nốt nhạc. Bạn gặp khó khăn khi tạo nhịp? Hãy thử sử dụng các cài đặt trước ở bên phải để nhanh chóng điền vào nhịp điệu. Bạn cũng có thể kéo các hình bầu dục để thay đổi cao độ của từng nốt.

Bản nhạc của bạn có thể có tối đa năm nhạc cụ, mỗi nhạc cụ có giai điệu riêng. Khi bạn đã thiết lập năm nhạc cụ, hãy nhấp vào đĩa CD đang quay để nghe phần trình diễn bài hát của bạn! Tiếp tục làm việc với người đứng đầu bảng xếp hạng của bạn cho đến khi bạn hài lòng với nó.

Đầu tiên, nhấp vào mũi tên để chọn một nhạc cụ. Sau đó nhấp vào một trong các hình bầu dục để đặt nó phát một nốt nhạc. Bạn gặp khó khăn khi tạo nhịp? Hãy thử sử dụng các cài đặt trước ở bên phải để nhanh chóng điền vào nhịp điệu. Bạn cũng có thể kéo các hình bầu dục để thay đổi cao độ của từng nốt.

Bản nhạc của bạn có thể có tối đa năm nhạc cụ, mỗi nhạc cụ có giai điệu riêng. Khi bạn đã thiết lập năm nhạc cụ, hãy nhấp vào đĩa CD đang quay để nghe phần trình diễn bài hát của bạn! Tiếp tục làm việc với người đứng đầu bảng xếp hạng của bạn cho đến khi bạn hài lòng với nó.

4.4 Rating Star
8,730
Phiếu bầu