Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Air Nomad

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(11,236 Phiếu bầu)
Release :
Nov 12, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể bay trong không trung, nhưng chỉ cho đến khi thanh năng lượng màu xanh của bạn cạn kiệt. Sau đó, bạn phải hạ cánh để nạp lại nó.

Bạn cũng có thể triệu hồi gió bằng cách sử dụng WASD. Đưa gió vào quạt để bật. Điều này sẽ tạo ra một số hiệu ứng thú vị trong cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể bay trong không trung, nhưng chỉ cho đến khi thanh năng lượng màu xanh của bạn cạn kiệt. Sau đó, bạn phải hạ cánh để nạp lại nó.

Bạn cũng có thể triệu hồi gió bằng cách sử dụng WASD. Đưa gió vào quạt để bật. Điều này sẽ tạo ra một số hiệu ứng thú vị trong cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(11,236 Phiếu bầu)
Release :
Nov 12, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể bay trong không trung, nhưng chỉ cho đến khi thanh năng lượng màu xanh của bạn cạn kiệt. Sau đó, bạn phải hạ cánh để nạp lại nó.

Bạn cũng có thể triệu hồi gió bằng cách sử dụng WASD. Đưa gió vào quạt để bật. Điều này sẽ tạo ra một số hiệu ứng thú vị trong cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể bay trong không trung, nhưng chỉ cho đến khi thanh năng lượng màu xanh của bạn cạn kiệt. Sau đó, bạn phải hạ cánh để nạp lại nó.

Bạn cũng có thể triệu hồi gió bằng cách sử dụng WASD. Đưa gió vào quạt để bật. Điều này sẽ tạo ra một số hiệu ứng thú vị trong cấp độ!

4.1 Rating Star
11,236
Phiếu bầu