Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Alfi

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,175 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2016

Hướng dẫn

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(6,175 Phiếu bầu)
Release :
Feb 22, 2016

Hướng dẫn

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

Giúp Alfi đạt được bông hoa vàng trong mỗi cấp độ. Nhấn các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng rơi ra!

3.9 Rating Star
6,175
Phiếu bầu