Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Atari Asteroids

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(5,761 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để xoay con tàu của bạn. Nhấn vào nút "Lực đẩy" để di chuyển con tàu về phía trước. Nhấn vào nút "Bắn" để bắn máy nổ của bạn. Con tàu mới của bạn có một tính năng thoát hiểm tiện dụng: bạn có thể dịch chuyển tức thời đến một vị trí ngẫu nhiên bằng cách nhấn vào nút "Siêu không gian".

Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ tiểu hành tinh nào và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể. Bắn hạ UFO màu cam để kiếm thêm điểm. Bạn phá hủy các tiểu hành tinh càng nhỏ, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, những tiểu hành tinh nhỏ này di chuyển rất nhanh nên rất dễ va vào chúng.

Bạn chỉ nhận được rất nhiều mạng sống trong Tiểu hành tinh Atari, vì vậy hãy tính chúng. Cố gắng tránh các tiểu hành tinh tốt nhất có thể, đặc biệt nếu chúng là các tiểu hành tinh lớn. Khi các tiểu hành tinh lớn bị bắn hạ bằng tia laze, chúng sẽ phát nổ thành các tiểu hành tinh nhỏ hơn. Mặc dù điều này có vẻ là một điều tốt, nhưng chúng có thể phóng thẳng vào bạn và lấy đi mạng sống của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Một trong những lời khuyên lớn nhất mà chúng tôi dành cho Atari Asteroids là hãy di chuyển nhiều nhất có thể trong khi vẫn kiểm soát được. Nếu bạn đang cố gắng đứng yên và bắn hạ mọi tiểu hành tinh và người ngoài hành tinh cản đường bạn, thì cuối cùng bạn sẽ bị nổ tung. Atari Asteroids liên quan nhiều đến việc né tránh các tiểu hành tinh cũng như việc thổi bay chúng. Di chuyển nhanh nhẹn là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của trò chơi này.

Nếu bạn thực sự gặp khó khăn, hãy cân nhắc sử dụng nút siêu không gian. Điều này sẽ dịch chuyển bạn đến một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Tuy nhiên, đây là một rủi ro thực sự vì nó có thể đặt bạn ngay bên cạnh một tiểu hành tinh sắp tới! Đó là lý do tại sao nó chỉ được khuyến nghị trong các tình huống khẩn cấp. Đừng chỉ làm điều đó mà không có lý do gì.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với Atari Asteroids và muốn xem một số trò chơi tương tự, hãy cân nhắc xem bộ sưu tập trò chơi cổ điển của chúng tôi.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc LÊN để di chuyển con tàu về phía trước. Nhấn SPACE để bắn. Con tàu mới của bạn có một tính năng thoát hiểm tiện dụng: bạn có thể dịch chuyển tức thời đến một vị trí ngẫu nhiên bằng cách nhấn S hoặc XUỐNG.

Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ tiểu hành tinh nào và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể. Bắn hạ UFO màu cam để kiếm thêm điểm. Bạn phá hủy các tiểu hành tinh càng nhỏ, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, những tiểu hành tinh nhỏ này di chuyển rất nhanh nên rất dễ va vào chúng.

Bạn chỉ nhận được rất nhiều mạng sống trong Tiểu hành tinh Atari, vì vậy hãy tính chúng. Cố gắng tránh các tiểu hành tinh tốt nhất có thể, đặc biệt nếu chúng là các tiểu hành tinh lớn. Khi các tiểu hành tinh lớn bị bắn hạ bằng tia laze, chúng sẽ phát nổ thành các tiểu hành tinh nhỏ hơn. Mặc dù điều này có vẻ là một điều tốt, nhưng chúng có thể phóng thẳng vào bạn và lấy đi mạng sống của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Một trong những lời khuyên lớn nhất mà chúng tôi dành cho Atari Asteroids là hãy di chuyển nhiều nhất có thể trong khi vẫn kiểm soát được. Nếu bạn đang cố gắng đứng yên và bắn hạ mọi tiểu hành tinh và người ngoài hành tinh cản đường bạn, thì cuối cùng bạn sẽ bị nổ tung. Atari Asteroids liên quan nhiều đến việc né tránh các tiểu hành tinh cũng như việc thổi bay chúng. Di chuyển nhanh nhẹn là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của trò chơi này.

Nếu bạn thực sự gặp khó khăn, hãy cân nhắc sử dụng nút siêu không gian. Điều này sẽ dịch chuyển bạn đến một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Tuy nhiên, đây là một rủi ro thực sự vì nó có thể đặt bạn ngay bên cạnh một tiểu hành tinh sắp tới! Đó là lý do tại sao nó chỉ được khuyến nghị trong các tình huống khẩn cấp. Đừng chỉ làm điều đó mà không có lý do gì.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với Atari Asteroids và muốn xem một số trò chơi tương tự, hãy cân nhắc xem bộ sưu tập trò chơi cổ điển của chúng tôi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(5,761 Phiếu bầu)
Release :
Aug 16, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để xoay con tàu của bạn. Nhấn vào nút "Lực đẩy" để di chuyển con tàu về phía trước. Nhấn vào nút "Bắn" để bắn máy nổ của bạn. Con tàu mới của bạn có một tính năng thoát hiểm tiện dụng: bạn có thể dịch chuyển tức thời đến một vị trí ngẫu nhiên bằng cách nhấn vào nút "Siêu không gian".

Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ tiểu hành tinh nào và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể. Bắn hạ UFO màu cam để kiếm thêm điểm. Bạn phá hủy các tiểu hành tinh càng nhỏ, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, những tiểu hành tinh nhỏ này di chuyển rất nhanh nên rất dễ va vào chúng.

Bạn chỉ nhận được rất nhiều mạng sống trong Tiểu hành tinh Atari, vì vậy hãy tính chúng. Cố gắng tránh các tiểu hành tinh tốt nhất có thể, đặc biệt nếu chúng là các tiểu hành tinh lớn. Khi các tiểu hành tinh lớn bị bắn hạ bằng tia laze, chúng sẽ phát nổ thành các tiểu hành tinh nhỏ hơn. Mặc dù điều này có vẻ là một điều tốt, nhưng chúng có thể phóng thẳng vào bạn và lấy đi mạng sống của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Một trong những lời khuyên lớn nhất mà chúng tôi dành cho Atari Asteroids là hãy di chuyển nhiều nhất có thể trong khi vẫn kiểm soát được. Nếu bạn đang cố gắng đứng yên và bắn hạ mọi tiểu hành tinh và người ngoài hành tinh cản đường bạn, thì cuối cùng bạn sẽ bị nổ tung. Atari Asteroids liên quan nhiều đến việc né tránh các tiểu hành tinh cũng như việc thổi bay chúng. Di chuyển nhanh nhẹn là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của trò chơi này.

Nếu bạn thực sự gặp khó khăn, hãy cân nhắc sử dụng nút siêu không gian. Điều này sẽ dịch chuyển bạn đến một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Tuy nhiên, đây là một rủi ro thực sự vì nó có thể đặt bạn ngay bên cạnh một tiểu hành tinh sắp tới! Đó là lý do tại sao nó chỉ được khuyến nghị trong các tình huống khẩn cấp. Đừng chỉ làm điều đó mà không có lý do gì.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với Atari Asteroids và muốn xem một số trò chơi tương tự, hãy cân nhắc xem bộ sưu tập trò chơi cổ điển của chúng tôi.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc LÊN để di chuyển con tàu về phía trước. Nhấn SPACE để bắn. Con tàu mới của bạn có một tính năng thoát hiểm tiện dụng: bạn có thể dịch chuyển tức thời đến một vị trí ngẫu nhiên bằng cách nhấn S hoặc XUỐNG.

Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ tiểu hành tinh nào và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể. Bắn hạ UFO màu cam để kiếm thêm điểm. Bạn phá hủy các tiểu hành tinh càng nhỏ, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, những tiểu hành tinh nhỏ này di chuyển rất nhanh nên rất dễ va vào chúng.

Bạn chỉ nhận được rất nhiều mạng sống trong Tiểu hành tinh Atari, vì vậy hãy tính chúng. Cố gắng tránh các tiểu hành tinh tốt nhất có thể, đặc biệt nếu chúng là các tiểu hành tinh lớn. Khi các tiểu hành tinh lớn bị bắn hạ bằng tia laze, chúng sẽ phát nổ thành các tiểu hành tinh nhỏ hơn. Mặc dù điều này có vẻ là một điều tốt, nhưng chúng có thể phóng thẳng vào bạn và lấy đi mạng sống của bạn nếu bạn không cẩn thận.

Một trong những lời khuyên lớn nhất mà chúng tôi dành cho Atari Asteroids là hãy di chuyển nhiều nhất có thể trong khi vẫn kiểm soát được. Nếu bạn đang cố gắng đứng yên và bắn hạ mọi tiểu hành tinh và người ngoài hành tinh cản đường bạn, thì cuối cùng bạn sẽ bị nổ tung. Atari Asteroids liên quan nhiều đến việc né tránh các tiểu hành tinh cũng như việc thổi bay chúng. Di chuyển nhanh nhẹn là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của trò chơi này.

Nếu bạn thực sự gặp khó khăn, hãy cân nhắc sử dụng nút siêu không gian. Điều này sẽ dịch chuyển bạn đến một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. Tuy nhiên, đây là một rủi ro thực sự vì nó có thể đặt bạn ngay bên cạnh một tiểu hành tinh sắp tới! Đó là lý do tại sao nó chỉ được khuyến nghị trong các tình huống khẩn cấp. Đừng chỉ làm điều đó mà không có lý do gì.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với Atari Asteroids và muốn xem một số trò chơi tương tự, hãy cân nhắc xem bộ sưu tập trò chơi cổ điển của chúng tôi.

4.6 Rating Star
5,761
Phiếu bầu