Astroballz

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để di chuyển tàu vũ trụ. Ném bóng để hạ gục tất cả các hành tinh nhanh nhất có thể.

Di chuột sang trái hoặc phải để điều khiển phi thuyền. Ném bóng để hạ gục tất cả các hành tinh nhanh nhất có thể.

4.1 Rating Star
8,792
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để di chuyển tàu vũ trụ. Ném bóng để hạ gục tất cả các hành tinh nhanh nhất có thể.

Di chuột sang trái hoặc phải để điều khiển phi thuyền. Ném bóng để hạ gục tất cả các hành tinh nhanh nhất có thể.

4.1 Rating Star
8,792
Phiếu bầu