Atari Breakout

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để chọn một trong bốn chế độ hoặc chọn ngẫu nhiên để có chế độ ngẫu nhiên. Khi bạn đang ở trong trò chơi, hãy chạm vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển các bệ để ném bóng và phá vỡ các khối.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Một bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải đập một quả bóng vào các khối và cố gắng không để mất bóng
 • Hai quả bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải tung ra HAI quả bóng!
 • Khoang: Sử dụng một quả bóng để phá vỡ hai quả bóng bị mắc kẹt trong các khối
 • Tăng dần: Cứ sau vài giây, một hàng khối mới sẽ được thêm vào. Cố gắng dọn sạch tất cả các khối nhanh nhất có thể trước khi chúng chạm đáy!

Bạn chơi Atari Breakout càng lâu, tốc độ sẽ càng nhanh. Điều này có nghĩa là nó liên tục trở nên khó khăn hơn khi bạn tiến xa hơn trong trò chơi. Hãy tập trung và giữ bình tĩnh và bạn sẽ ổn thôi!

Một trong những chiến lược phổ biến nhất của Atari Breakout là tập trung vào một phía của bản đồ khi bắt đầu trò chơi. Nếu bạn phá hủy tất cả các khối ở phía đó, thì bạn sẽ có thể đi xung quanh và ra sau các khối. Điều này sẽ dẫn đến một số thiệt hại thảm khốc và chắc chắn giúp bạn vượt qua vòng đấu.

Một chiến lược quan trọng khác là tập trung vào vị trí quả bóng chạm vào mái chèo. Điều này sẽ có tác động đến hướng mà quả bóng đi tới. Nếu bạn muốn nhắm vào giữa mái chèo khi bắt đầu trò chơi, điều đó không sao cả. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục cảm thấy thoải mái hơn với Atari Breakout, hãy bắt đầu thử nghiệm đánh các khu vực khác nhau của mái chèo.

Nhấp vào mũi tên để chọn một trong bốn chế độ hoặc chọn ngẫu nhiên để có chế độ ngẫu nhiên. Khi bạn đang ở trong trò chơi, hãy sử dụng chuột để di chuyển các bệ để nảy bóng và phá vỡ các khối.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Một bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải đập một quả bóng vào các khối và cố gắng không để mất bóng
 • Hai quả bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải tung ra HAI quả bóng!
 • Khoang: Sử dụng một quả bóng để phá vỡ hai quả bóng bị mắc kẹt trong các khối
 • Tăng dần: Cứ sau vài giây, một hàng khối mới sẽ được thêm vào. Cố gắng dọn sạch tất cả các khối nhanh nhất có thể trước khi chúng chạm đáy!

Bạn chơi Atari Breakout càng lâu, tốc độ sẽ càng nhanh. Điều này có nghĩa là nó liên tục trở nên khó khăn hơn khi bạn tiến xa hơn trong trò chơi. Hãy tập trung và giữ bình tĩnh và bạn sẽ ổn thôi!

Một trong những chiến lược phổ biến nhất của Atari Breakout là tập trung vào một phía của bản đồ khi bắt đầu trò chơi. Nếu bạn phá hủy tất cả các khối ở phía đó, thì bạn sẽ có thể đi xung quanh và ra sau các khối. Điều này sẽ dẫn đến một số thiệt hại thảm khốc và chắc chắn giúp bạn vượt qua vòng đấu.

Một chiến lược quan trọng khác là tập trung vào vị trí quả bóng chạm vào mái chèo. Điều này sẽ có tác động đến hướng mà quả bóng đi tới. Nếu bạn muốn nhắm đến giữa mái chèo khi bắt đầu trò chơi, điều đó không sao cả. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục cảm thấy thoải mái hơn với Atari Breakout, hãy bắt đầu thử nghiệm đánh các khu vực khác nhau của mái chèo.

Atari Breakout được phát hành khi nào?

Atari Breakout được phát hành vào năm 1976. Ít nhất nó được lấy cảm hứng một phần từ một trò chơi khác trên trang web của chúng tôi, Atari Pong. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi trò chơi được thiết kế bởi Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple. Cùng với đó, Nolan Bushnell và Steve Bristow cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hành Atari Breakout.

Bạn vẫn có thể chơi Atari Breakout chứ?

Đúng! Kể từ năm 2022, Atari Breakout hoàn toàn có thể chơi được tại Coolmath Games, cũng như một số Trò chơi Atari cổ điển khác như Pong, Asteroids và Missile Command.

Mỗi vòng Atari Breakout trị giá bao nhiêu điểm?

Trong mỗi vòng của chế độ đơn cổ điển, người chơi kiếm được 468 điểm khi hoàn thành nó. Điều này tiếp tục diễn ra khi bạn đi từ vòng này sang vòng khác. Một mục tiêu tốt cho người mới bắt đầu là vượt qua 5 vòng đấu mà không bị loại, điều này sẽ cộng thêm 2.340 điểm.

4.4 Rating Star
12,421
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để chọn một trong bốn chế độ hoặc chọn ngẫu nhiên để có chế độ ngẫu nhiên. Khi bạn đang ở trong trò chơi, hãy chạm vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển các bệ để ném bóng và phá vỡ các khối.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Một bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải đập một quả bóng vào các khối và cố gắng không để mất bóng
 • Hai quả bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải tung ra HAI quả bóng!
 • Khoang: Sử dụng một quả bóng để phá vỡ hai quả bóng bị mắc kẹt trong các khối
 • Tăng dần: Cứ sau vài giây, một hàng khối mới sẽ được thêm vào. Cố gắng dọn sạch tất cả các khối nhanh nhất có thể trước khi chúng chạm đáy!

Bạn chơi Atari Breakout càng lâu, tốc độ sẽ càng nhanh. Điều này có nghĩa là nó liên tục trở nên khó khăn hơn khi bạn tiến xa hơn trong trò chơi. Hãy tập trung và giữ bình tĩnh và bạn sẽ ổn thôi!

Một trong những chiến lược phổ biến nhất của Atari Breakout là tập trung vào một phía của bản đồ khi bắt đầu trò chơi. Nếu bạn phá hủy tất cả các khối ở phía đó, thì bạn sẽ có thể đi xung quanh và ra sau các khối. Điều này sẽ dẫn đến một số thiệt hại thảm khốc và chắc chắn giúp bạn vượt qua vòng đấu.

Một chiến lược quan trọng khác là tập trung vào vị trí quả bóng chạm vào mái chèo. Điều này sẽ có tác động đến hướng mà quả bóng đi tới. Nếu bạn muốn nhắm vào giữa mái chèo khi bắt đầu trò chơi, điều đó không sao cả. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục cảm thấy thoải mái hơn với Atari Breakout, hãy bắt đầu thử nghiệm đánh các khu vực khác nhau của mái chèo.

Atari Breakout được phát hành khi nào?

Atari Breakout được phát hành vào năm 1976. Ít nhất nó được lấy cảm hứng một phần từ một trò chơi khác trên trang web của chúng tôi, Atari Pong. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi trò chơi được thiết kế bởi Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple. Cùng với đó, Nolan Bushnell và Steve Bristow cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hành Atari Breakout.

Bạn vẫn có thể chơi Atari Breakout chứ?

Đúng! Kể từ năm 2022, Atari Breakout hoàn toàn có thể chơi được tại Coolmath Games, cũng như một số Trò chơi Atari cổ điển khác như Pong, Asteroids và Missile Command.

Mỗi vòng Atari Breakout trị giá bao nhiêu điểm?

Trong mỗi vòng của chế độ đơn cổ điển, người chơi kiếm được 468 điểm khi hoàn thành nó. Điều này tiếp tục diễn ra khi bạn đi từ vòng này sang vòng khác. Một mục tiêu tốt cho người mới bắt đầu là vượt qua 5 vòng đấu mà không bị loại, điều này sẽ cộng thêm 2.340 điểm.

Nhấp vào mũi tên để chọn một trong bốn chế độ hoặc chọn ngẫu nhiên để có chế độ ngẫu nhiên. Khi bạn đang ở trong trò chơi, hãy sử dụng chuột để di chuyển các bệ để nảy bóng và phá vỡ các khối.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Một bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải đập một quả bóng vào các khối và cố gắng không để mất bóng
 • Hai quả bóng: Đột phá tiêu chuẩn trong đó bạn phải tung ra HAI quả bóng!
 • Khoang: Sử dụng một quả bóng để phá vỡ hai quả bóng bị mắc kẹt trong các khối
 • Tăng dần: Cứ sau vài giây, một hàng khối mới sẽ được thêm vào. Cố gắng dọn sạch tất cả các khối nhanh nhất có thể trước khi chúng chạm đáy!

Bạn chơi Atari Breakout càng lâu, tốc độ sẽ càng nhanh. Điều này có nghĩa là nó liên tục trở nên khó khăn hơn khi bạn tiến xa hơn trong trò chơi. Hãy tập trung và giữ bình tĩnh và bạn sẽ ổn thôi!

Một trong những chiến lược phổ biến nhất của Atari Breakout là tập trung vào một phía của bản đồ khi bắt đầu trò chơi. Nếu bạn phá hủy tất cả các khối ở phía đó, thì bạn sẽ có thể đi xung quanh và ra sau các khối. Điều này sẽ dẫn đến một số thiệt hại thảm khốc và chắc chắn giúp bạn vượt qua vòng đấu.

Một chiến lược quan trọng khác là tập trung vào vị trí quả bóng chạm vào mái chèo. Điều này sẽ có tác động đến hướng mà quả bóng đi tới. Nếu bạn muốn nhắm đến giữa mái chèo khi bắt đầu trò chơi, điều đó không sao cả. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục cảm thấy thoải mái hơn với Atari Breakout, hãy bắt đầu thử nghiệm đánh các khu vực khác nhau của mái chèo.

4.4 Rating Star
12,421
Phiếu bầu