Atari Pong

Hướng dẫn

Ở chế độ dọc, mái chèo của bạn ở trên cùng. Ở chế độ nằm ngang, mái chèo của bạn nằm ở bên trái màn hình. Khi trận đấu bắt đầu, chạm và kéo mái chèo của bạn để di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đập bóng qua mái chèo khác để ghi điểm. Đầu tiên đến 11 chiến thắng!

Chọn bên bạn muốn tham gia trước khi bắt đầu. Khi trận đấu bắt đầu, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển mái chèo của bạn hoặc nhấp và kéo bằng chuột.

Mục tiêu của bạn là đập bóng qua mái chèo khác để ghi điểm. Đầu tiên đến 11 chiến thắng!

4.0 Rating Star
3,220
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Ở chế độ dọc, mái chèo của bạn ở trên cùng. Ở chế độ nằm ngang, mái chèo của bạn nằm ở bên trái màn hình. Khi trận đấu bắt đầu, chạm và kéo mái chèo của bạn để di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đập bóng qua mái chèo khác để ghi điểm. Đầu tiên đến 11 chiến thắng!

Chọn bên bạn muốn tham gia trước khi bắt đầu. Khi trận đấu bắt đầu, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển mái chèo của bạn hoặc nhấp và kéo bằng chuột.

Mục tiêu của bạn là đập bóng qua mái chèo khác để ghi điểm. Đầu tiên đến 11 chiến thắng!

4.0 Rating Star
3,220
Phiếu bầu