Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Axiel

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(409 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển từng thanh trượt. Sử dụng chúng để đẩy nhau và thu thập tất cả các viên đá quý.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển từng thanh trượt. Sử dụng chúng để đẩy nhau và thu thập tất cả các viên đá quý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(409 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển từng thanh trượt. Sử dụng chúng để đẩy nhau và thu thập tất cả các viên đá quý.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển từng thanh trượt. Sử dụng chúng để đẩy nhau và thu thập tất cả các viên đá quý.

4.0 Rating Star
409
Phiếu bầu