Ayo the Hero

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển Ayo. Giúp Ayo vượt qua từng cấp độ để tìm thấy quả cầu kỳ diệu của sự sống.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển Ayo. Giúp Ayo vượt qua từng cấp độ để tìm thấy quả cầu kỳ diệu của sự sống.

4.1 Rating Star
2,717
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển Ayo. Giúp Ayo vượt qua từng cấp độ để tìm thấy quả cầu kỳ diệu của sự sống.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển Ayo. Giúp Ayo vượt qua từng cấp độ để tìm thấy quả cầu kỳ diệu của sự sống.

4.1 Rating Star
2,717
Phiếu bầu