Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Black

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(92,863 Phiếu bầu)
Release :
Feb 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Biến màn hình thành màu đen để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Biến màn hình thành màu đen để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(92,863 Phiếu bầu)
Release :
Feb 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Biến màn hình thành màu đen để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Biến màn hình thành màu đen để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

4.4 Rating Star
92,863
Phiếu bầu