Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

What's Inside the Box?

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(11,661 Phiếu bầu)
Release :
Oct 24, 2016

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn trong mỗi câu đố là tìm ra cách bật tất cả các đèn trong hộp. Sử dụng chuột để nhấp, kéo và hơn thế nữa để tương tác với hộp. Mỗi câu đố có các quy tắc riêng mà bạn sẽ phải tìm ra để giải câu đố. Mắc kẹt? Sử dụng nút nhận gợi ý. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn!

Mục tiêu của bạn trong mỗi câu đố là tìm ra cách bật tất cả các đèn trong hộp. Sử dụng chuột để nhấp, kéo và hơn thế nữa để tương tác với hộp. Mỗi câu đố có các quy tắc riêng mà bạn sẽ phải tìm ra để giải câu đố. Mắc kẹt? Sử dụng nút nhận gợi ý. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(11,661 Phiếu bầu)
Release :
Oct 24, 2016

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn trong mỗi câu đố là tìm ra cách bật tất cả các đèn trong hộp. Sử dụng chuột để nhấp, kéo và hơn thế nữa để tương tác với hộp. Mỗi câu đố có các quy tắc riêng mà bạn sẽ phải tìm ra để giải câu đố. Mắc kẹt? Sử dụng nút nhận gợi ý. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn!

Mục tiêu của bạn trong mỗi câu đố là tìm ra cách bật tất cả các đèn trong hộp. Sử dụng chuột để nhấp, kéo và hơn thế nữa để tương tác với hộp. Mỗi câu đố có các quy tắc riêng mà bạn sẽ phải tìm ra để giải câu đố. Mắc kẹt? Sử dụng nút nhận gợi ý. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn!

4.2 Rating Star
11,661
Phiếu bầu