Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Green

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(53,926 Phiếu bầu)
Release :
Sep 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Bật màn hình màu xanh lục để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Bật màn hình màu xanh lục để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(53,926 Phiếu bầu)
Release :
Sep 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Bật màn hình màu xanh lục để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Bật màn hình màu xanh lục để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

4.2 Rating Star
53,926
Phiếu bầu