Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blue

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(27,441 Phiếu bầu)
Release :
Sep 16, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu xanh lam để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu xanh lam để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(27,441 Phiếu bầu)
Release :
Sep 16, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu xanh lam để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu xanh lam để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc trên cùng để được gợi ý.

4.5 Rating Star
27,441
Phiếu bầu