Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Red

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(50,661 Phiếu bầu)
Release :
May 24, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(50,661 Phiếu bầu)
Release :
May 24, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

4.3 Rating Star
50,661
Phiếu bầu