Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Yellow

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(17,473 Phiếu bầu)
Release :
Jun 05, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu vàng để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc dưới cùng để biết gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu vàng để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc dưới cùng để biết gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(17,473 Phiếu bầu)
Release :
Jun 05, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu vàng để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc dưới cùng để biết gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu vàng để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn ở góc dưới cùng để biết gợi ý.

4.4 Rating Star
17,473
Phiếu bầu