Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cat in Japan

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(53,720 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(53,720 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

4.8 Rating Star
53,720
Phiếu bầu