Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sweet Drmzzz

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,431 Phiếu bầu)
Release :
Feb 16, 2015

Hướng dẫn

Hãy suy nghĩ sáng tạo để giải từng câu đố. Bạn sẽ cần hiểu những gì đang xảy ra và tìm ra những việc cần làm để giải quyết chúng. Bạn sẽ chỉ cần sử dụng chuột để chơi. Chúc may mắn!

Hãy suy nghĩ sáng tạo để giải từng câu đố. Bạn sẽ cần hiểu những gì đang xảy ra và tìm ra những việc cần làm để giải quyết chúng. Bạn sẽ chỉ cần sử dụng chuột để chơi. Chúc may mắn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,431 Phiếu bầu)
Release :
Feb 16, 2015

Hướng dẫn

Hãy suy nghĩ sáng tạo để giải từng câu đố. Bạn sẽ cần hiểu những gì đang xảy ra và tìm ra những việc cần làm để giải quyết chúng. Bạn sẽ chỉ cần sử dụng chuột để chơi. Chúc may mắn!

Hãy suy nghĩ sáng tạo để giải từng câu đố. Bạn sẽ cần hiểu những gì đang xảy ra và tìm ra những việc cần làm để giải quyết chúng. Bạn sẽ chỉ cần sử dụng chuột để chơi. Chúc may mắn!

3.9 Rating Star
3,431
Phiếu bầu