Bomb Runner

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

4.1 Rating Star
3,930
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

4.1 Rating Star
3,930
Phiếu bầu