Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Go Home Ball

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,644 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,644 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

3.3 Rating Star
1,644
Phiếu bầu