Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Traffic Control

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(25,911 Phiếu bầu)
Release :
Apr 11, 2023

Hướng dẫn

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Chạm vào một chiếc ô tô để tăng tốc độ. Nhấn vào nút màu cam để giảm tốc độ tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Bấm vào một chiếc xe để tăng tốc nó lên. Nhấp vào nút màu cam để làm chậm tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(25,911 Phiếu bầu)
Release :
Apr 11, 2023

Hướng dẫn

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Chạm vào một chiếc ô tô để tăng tốc độ. Nhấn vào nút màu cam để giảm tốc độ tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Bấm vào một chiếc xe để tăng tốc nó lên. Nhấp vào nút màu cam để làm chậm tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

4.5 Rating Star
25,911
Phiếu bầu