Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Arrozoid

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(7,764 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhả từng mũi tên. Các mũi tên sẽ tự động đi theo đường dẫn, vì vậy hãy tính toán thời gian chạm cẩn thận để phá vỡ tất cả các từ.

Phóng mũi tên để phá vỡ tất cả các từ trước khi hết giờ! Bấm để thả một mũi tên. Các mũi tên sẽ tự động đi theo đường dẫn, vì vậy hãy tính toán thời gian nhấp chuột của bạn một cách cẩn thận.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(7,764 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhả từng mũi tên. Các mũi tên sẽ tự động đi theo đường dẫn, vì vậy hãy tính toán thời gian chạm cẩn thận để phá vỡ tất cả các từ.

Phóng mũi tên để phá vỡ tất cả các từ trước khi hết giờ! Bấm để thả một mũi tên. Các mũi tên sẽ tự động đi theo đường dẫn, vì vậy hãy tính toán thời gian nhấp chuột của bạn một cách cẩn thận.

3.5 Rating Star
7,764
Phiếu bầu