Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pixel Express

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(9,658 Phiếu bầu)
Release :
Sep 10, 2020

Hướng dẫn

Hướng dẫn các đoàn tàu nhận và giao hàng! Nhấp vào một giao lộ để thay đổi hướng của đường ray. Các đoàn tàu chỉ có thể nhận hàng hóa có màu của chúng và chuyển đến quốc kỳ cùng màu. Bạn có thể tăng tốc độ cho cả hai chuyến tàu bằng cách nhấp trực tiếp vào nó. Chỉ cần cẩn thận đừng đi quá nhanh nếu không đoàn tàu của bạn có thể va chạm!

Mỗi lần giao hàng bạn sẽ kiếm được tiền và khi kiếm đủ tiền, bạn sẽ vượt qua cấp độ. Cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt để kiếm được ba ngôi sao!

Hướng dẫn các đoàn tàu nhận và giao hàng! Nhấp vào một giao lộ để thay đổi hướng của đường ray. Các đoàn tàu chỉ có thể nhận hàng hóa có màu của chúng và chuyển đến quốc kỳ cùng màu. Bạn có thể tăng tốc độ cho cả hai chuyến tàu bằng cách nhấp trực tiếp vào nó. Chỉ cần cẩn thận đừng đi quá nhanh nếu không đoàn tàu của bạn có thể va chạm!

Mỗi lần giao hàng bạn sẽ kiếm được tiền và khi kiếm đủ tiền, bạn sẽ vượt qua cấp độ. Cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt để kiếm được ba ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(9,658 Phiếu bầu)
Release :
Sep 10, 2020

Hướng dẫn

Hướng dẫn các đoàn tàu nhận và giao hàng! Nhấp vào một giao lộ để thay đổi hướng của đường ray. Các đoàn tàu chỉ có thể nhận hàng hóa có màu của chúng và chuyển đến quốc kỳ cùng màu. Bạn có thể tăng tốc độ cho cả hai chuyến tàu bằng cách nhấp trực tiếp vào nó. Chỉ cần cẩn thận đừng đi quá nhanh nếu không đoàn tàu của bạn có thể va chạm!

Mỗi lần giao hàng bạn sẽ kiếm được tiền và khi kiếm đủ tiền, bạn sẽ vượt qua cấp độ. Cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt để kiếm được ba ngôi sao!

Hướng dẫn các đoàn tàu nhận và giao hàng! Nhấp vào một giao lộ để thay đổi hướng của đường ray. Các đoàn tàu chỉ có thể nhận hàng hóa có màu của chúng và chuyển đến quốc kỳ cùng màu. Bạn có thể tăng tốc độ cho cả hai chuyến tàu bằng cách nhấp trực tiếp vào nó. Chỉ cần cẩn thận đừng đi quá nhanh nếu không đoàn tàu của bạn có thể va chạm!

Mỗi lần giao hàng bạn sẽ kiếm được tiền và khi kiếm đủ tiền, bạn sẽ vượt qua cấp độ. Cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt để kiếm được ba ngôi sao!

4.0 Rating Star
9,658
Phiếu bầu