Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Spectrum Genesis

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,529 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Giữ phím "A" để chuyển đổi.

Giữ chữ "S" để nảy.

Nhấn phím cách để đảo ngược.

Xoay và nảy từ dấu chấm này sang dấu chấm khác để vượt qua từng cấp độ. Mục tiêu của bạn là đến được ngôi sao sáng. Tránh kẻ thù và chướng ngại vật!

Có hai cách bạn có thể chơi:

1) Đánh càng ít dấu chấm càng tốt trên đường đến với ngôi sao.

2) Hãy chắc chắn đánh trúng tất cả các dấu chấm trên đường đến với ngôi sao.

Lưu mã truy cập để quay lại trò chơi ở cấp độ mà bạn đã dừng lại!

Giữ phím "A" để chuyển đổi.

Giữ chữ "S" để nảy.

Nhấn phím cách để đảo ngược.

Xoay và nảy từ dấu chấm này sang dấu chấm khác để vượt qua từng cấp độ. Mục tiêu của bạn là đến được ngôi sao sáng. Tránh kẻ thù và chướng ngại vật!

Có hai cách bạn có thể chơi:

1) Đánh càng ít dấu chấm càng tốt trên đường đến với ngôi sao.

2) Hãy chắc chắn đánh trúng tất cả các dấu chấm trên đường đến với ngôi sao.

Lưu mã truy cập để quay lại trò chơi ở cấp độ mà bạn đã dừng lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,529 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Giữ phím "A" để chuyển đổi.

Giữ chữ "S" để nảy.

Nhấn phím cách để đảo ngược.

Xoay và nảy từ dấu chấm này sang dấu chấm khác để vượt qua từng cấp độ. Mục tiêu của bạn là đến được ngôi sao sáng. Tránh kẻ thù và chướng ngại vật!

Có hai cách bạn có thể chơi:

1) Đánh càng ít dấu chấm càng tốt trên đường đến với ngôi sao.

2) Hãy chắc chắn đánh trúng tất cả các dấu chấm trên đường đến với ngôi sao.

Lưu mã truy cập để quay lại trò chơi ở cấp độ mà bạn đã dừng lại!

Giữ phím "A" để chuyển đổi.

Giữ chữ "S" để nảy.

Nhấn phím cách để đảo ngược.

Xoay và nảy từ dấu chấm này sang dấu chấm khác để vượt qua từng cấp độ. Mục tiêu của bạn là đến được ngôi sao sáng. Tránh kẻ thù và chướng ngại vật!

Có hai cách bạn có thể chơi:

1) Đánh càng ít dấu chấm càng tốt trên đường đến với ngôi sao.

2) Hãy chắc chắn đánh trúng tất cả các dấu chấm trên đường đến với ngôi sao.

Lưu mã truy cập để quay lại trò chơi ở cấp độ mà bạn đã dừng lại!

3.2 Rating Star
1,529
Phiếu bầu