Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Traffic Mania

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(127,041 Phiếu bầu)
Release :
Nov 12, 2018

Hướng dẫn

Nhấp vào ô tô đang di chuyển để dừng lại hoặc ô tô đang dừng để di chuyển. Đừng để bất kỳ chiếc xe sụp đổ! Coi chừng xe lửa băng qua đường và xe cảnh sát mà bạn không thể dừng lại.

Là những chiếc xe tụt hậu? Hãy thử giảm cài đặt chất lượng trong menu tùy chọn.

Nhấp vào ô tô đang di chuyển để dừng lại hoặc ô tô đang dừng để di chuyển. Đừng để bất kỳ chiếc xe sụp đổ! Coi chừng xe lửa băng qua đường và xe cảnh sát mà bạn không thể dừng lại.

Là những chiếc xe tụt hậu? Hãy thử giảm cài đặt chất lượng trong menu tùy chọn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(127,041 Phiếu bầu)
Release :
Nov 12, 2018

Hướng dẫn

Nhấp vào ô tô đang di chuyển để dừng lại hoặc ô tô đang dừng để di chuyển. Đừng để bất kỳ chiếc xe sụp đổ! Coi chừng xe lửa băng qua đường và xe cảnh sát mà bạn không thể dừng lại.

Là những chiếc xe tụt hậu? Hãy thử giảm cài đặt chất lượng trong menu tùy chọn.

Nhấp vào ô tô đang di chuyển để dừng lại hoặc ô tô đang dừng để di chuyển. Đừng để bất kỳ chiếc xe sụp đổ! Coi chừng xe lửa băng qua đường và xe cảnh sát mà bạn không thể dừng lại.

Là những chiếc xe tụt hậu? Hãy thử giảm cài đặt chất lượng trong menu tùy chọn.

3.8 Rating Star
127,041
Phiếu bầu