Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vehicles 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,990 Phiếu bầu)
Release :
Aug 28, 2013

Hướng dẫn

Chạm vào các phương tiện cứu hộ sáng màu để khiến chúng di chuyển. Đẩy tất cả các phương tiện đen tối của kẻ thù ra khỏi màn hình.

Nhấp vào các phương tiện cứu hộ có màu sáng để bắt chúng lái hoặc nhấn phanh. Đẩy tất cả các phương tiện đen tối của kẻ thù ra khỏi màn hình để giành chiến thắng. Mỗi chiếc xe có một sức mạnh đặc biệt. Để sử dụng, hãy nhấp vào nút nguồn, sau đó nhấp vào một phương tiện. Để có được ngôi sao ở mỗi cấp độ, hãy đâm vào ô tô của kẻ thù và đỗ những chiếc ô tô tốt vào đúng điểm đỗ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,990 Phiếu bầu)
Release :
Aug 28, 2013

Hướng dẫn

Chạm vào các phương tiện cứu hộ sáng màu để khiến chúng di chuyển. Đẩy tất cả các phương tiện đen tối của kẻ thù ra khỏi màn hình.

Nhấp vào các phương tiện cứu hộ có màu sáng để bắt chúng lái hoặc nhấn phanh. Đẩy tất cả các phương tiện đen tối của kẻ thù ra khỏi màn hình để giành chiến thắng. Mỗi chiếc xe có một sức mạnh đặc biệt. Để sử dụng, hãy nhấp vào nút nguồn, sau đó nhấp vào một phương tiện. Để có được ngôi sao ở mỗi cấp độ, hãy đâm vào ô tô của kẻ thù và đỗ những chiếc ô tô tốt vào đúng điểm đỗ.

3.7 Rating Star
6,990
Phiếu bầu