Bump Bump Bump

Hướng dẫn

Nhấp và kéo một tấm đệm để di chuyển nó xung quanh. Buông nút chuột để đặt nó. Đặt các tấm cản của bạn vào đúng vị trí để đưa bóng vào mục tiêu.

Nhấp và kéo một tấm đệm để di chuyển nó xung quanh. Buông nút chuột để đặt nó. Đặt các tấm cản của bạn vào đúng vị trí để đưa bóng vào mục tiêu.

3.8 Rating Star
15,772
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp và kéo một tấm đệm để di chuyển nó xung quanh. Buông nút chuột để đặt nó. Đặt các tấm cản của bạn vào đúng vị trí để đưa bóng vào mục tiêu.

Nhấp và kéo một tấm đệm để di chuyển nó xung quanh. Buông nút chuột để đặt nó. Đặt các tấm cản của bạn vào đúng vị trí để đưa bóng vào mục tiêu.

3.8 Rating Star
15,772
Phiếu bầu