Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BumpSquare

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 24, 2022
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(341 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút A, S và D để va chạm, né tránh và trượt bạn vào mục tiêu. Quả bóng tự động di chuyển về phía trước, vì vậy bạn cần nhấn đúng nút vào đúng thời điểm để giúp quả bóng đi đúng hướng.

Một số cấp độ sau này có giới hạn thời gian, vì vậy bạn sẽ phải di chuyển nhanh chóng để đạt được mục tiêu!

Sử dụng A, S và D để va chạm, né tránh và trượt vào khung thành. Quả bóng sẽ tự động di chuyển về phía trước, vì vậy bạn cần nhấn đúng phím vào đúng thời điểm để đưa quả bóng vượt qua màn chơi.

Một số cấp độ sau này có giới hạn thời gian, vì vậy bạn sẽ phải di chuyển nhanh chóng để đạt được mục tiêu!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 24, 2022
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(341 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút A, S và D để va chạm, né tránh và trượt bạn vào mục tiêu. Quả bóng tự động di chuyển về phía trước, vì vậy bạn cần nhấn đúng nút vào đúng thời điểm để giúp quả bóng đi đúng hướng.

Một số cấp độ sau này có giới hạn thời gian, vì vậy bạn sẽ phải di chuyển nhanh chóng để đạt được mục tiêu!

Sử dụng A, S và D để va chạm, né tránh và trượt vào khung thành. Quả bóng sẽ tự động di chuyển về phía trước, vì vậy bạn cần nhấn đúng phím vào đúng thời điểm để đưa quả bóng vượt qua màn chơi.

Một số cấp độ sau này có giới hạn thời gian, vì vậy bạn sẽ phải di chuyển nhanh chóng để đạt được mục tiêu!

3.5 Rating Star
341
Phiếu bầu