Cat in Japan

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

4.8 Rating Star
53,720
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

Sử dụng chuột của bạn để khám phá ngôi nhà và tìm sushi ẩn. Có những câu đố trong mỗi phòng mà bạn cần giải nếu muốn tìm thấy tất cả!

4.8 Rating Star
53,720
Phiếu bầu