Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Christmas Tree Game

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,770 Phiếu bầu)
Release :
Jan 01, 1999

Hướng dẫn

Một trò chơi logic đầy thử thách, trong đó bạn cần xoay các mạch điện để thắp sáng cây thông Noel.

Bấm vào dây và bóng đèn để xoay chúng.

Một trò chơi logic đầy thử thách, trong đó bạn cần xoay các mạch điện để thắp sáng cây thông Noel.

Bấm vào dây và bóng đèn để xoay chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,770 Phiếu bầu)
Release :
Jan 01, 1999

Hướng dẫn

Một trò chơi logic đầy thử thách, trong đó bạn cần xoay các mạch điện để thắp sáng cây thông Noel.

Bấm vào dây và bóng đèn để xoay chúng.

Một trò chơi logic đầy thử thách, trong đó bạn cần xoay các mạch điện để thắp sáng cây thông Noel.

Bấm vào dây và bóng đèn để xoay chúng.

4.1 Rating Star
1,770
Phiếu bầu