Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Circlix

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,594 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2021

Hướng dẫn

Vẽ các đường bằng chuột của bạn và hướng dòng chảy của các hạt vào các hộp. Bạn có thể vẽ bao nhiêu đường tùy thích!

Một số cấp độ sau này sẽ yêu cầu bạn khớp màu của các số bên dưới các ô. Bạn có thể thay đổi màu của các hạt bằng cách vẽ các đường bằng màu mới và để các hạt chạm vào chúng.

Xem ra cho những hộp tối! Chúng phá hủy các hạt khi tiếp xúc...

Vẽ các đường bằng chuột của bạn và hướng dòng chảy của các hạt vào các hộp. Bạn có thể vẽ bao nhiêu đường tùy thích!

Một số cấp độ sau này sẽ yêu cầu bạn khớp màu của các số bên dưới các ô. Bạn có thể thay đổi màu của các hạt bằng cách vẽ các đường bằng màu mới và để các hạt chạm vào chúng.

Xem ra cho những hộp tối! Chúng phá hủy các hạt khi tiếp xúc...

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,594 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2021

Hướng dẫn

Vẽ các đường bằng chuột của bạn và hướng dòng chảy của các hạt vào các hộp. Bạn có thể vẽ bao nhiêu đường tùy thích!

Một số cấp độ sau này sẽ yêu cầu bạn khớp màu của các số bên dưới các ô. Bạn có thể thay đổi màu của các hạt bằng cách vẽ các đường bằng màu mới và để các hạt chạm vào chúng.

Xem ra cho những hộp tối! Chúng phá hủy các hạt khi tiếp xúc...

Vẽ các đường bằng chuột của bạn và hướng dòng chảy của các hạt vào các hộp. Bạn có thể vẽ bao nhiêu đường tùy thích!

Một số cấp độ sau này sẽ yêu cầu bạn khớp màu của các số bên dưới các ô. Bạn có thể thay đổi màu của các hạt bằng cách vẽ các đường bằng màu mới và để các hạt chạm vào chúng.

Xem ra cho những hộp tối! Chúng phá hủy các hạt khi tiếp xúc...

4.4 Rating Star
3,594
Phiếu bầu