Dark Tomb

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút X để sử dụng các vật phẩm trong kho của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z hoặc C để nhảy. Nhấn X để sử dụng các mục, sau khi bạn tìm thấy chúng.

Mắc kẹt? Hãy thử sử dụng Bản đồ này! Bạn có thể lưu tiến trình của mình trong phòng trung tâm.

3.3 Rating Star
10,039
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút X để sử dụng các vật phẩm trong kho của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z hoặc C để nhảy. Nhấn X để sử dụng các mục, sau khi bạn tìm thấy chúng.

Mắc kẹt? Hãy thử sử dụng Bản đồ này! Bạn có thể lưu tiến trình của mình trong phòng trung tâm.

3.3 Rating Star
10,039
Phiếu bầu